Day 28: Corgi Smile.

In which Sawyer is actually a new giant corgi breed, smiling anyways. 

  1. corgiandapsofriend reblogged this from sawyerthecorgi
  2. hedonismb0t reblogged this from sawyerthecorgi
  3. sawyerthecorgi posted this